شهریار کاظمی

شهریار کاظمی نوازنده و مدرس سنتور کالج موزیک دارای تجربه زیادی در امر تدریس سنتور می باشد.

او افتخار شاگردی در محضر اساتید بزرگی چون دکتر حسین میثمی و … .

او همچنین سرپرست و آهنگساز گروه های مختلف مانند ری-را و … را به عهده داشته است.