وحید حاج میری

وحید حاج میری:
فراگیری ویلن نزد اساتیدی چون سیاوش ظهیرالدینی و دانیال جورابچی و مسترو علی صالحی پور
ورود به دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا در سال ۹۲ در رشته نوازندگی ساز جهانی و بهره بردن از محضر اساتیدی چون دکتر ستاره بهشتی، ایمان فخر، پیام گرایلی، آذین موحد و…
-اجرای رسیتال در تالار آوینی در سالهای ۹۵ و ۹۶
-اجرای رسیتال در استان قزوین در سال ۹۷
-همکاری با ارکسترهایی نظیر مهرگان، پاتتیک، ری را و همکاری با امیر کنجانی در پرفورمنس خارش به همکاری دانشگاه والت دیزنی و عضو ارکستر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف
-نوازندگی و بداهه نوازی در چندین موسیقی فیلم و تاتر از جمله موسیقی فیلم کوتاه (زمستان است) به عنوان اثر برگزیده در جشنواره کن